Slik fungerer e-bjella

E-bjella lades på et ladebrett før den henges på sauen som ei vanlig bjelle. E-bjella gir deg full oversikt over dyr på utmarksbeite. Bjella er satelittbasert, derfor fungerer den over alt – også uten mobildekning.Bjeller – bruk og lading

Sauen merker ikke forskjell på vanlig bjelle og E-bjella

Vi har hatt høyt fokus på dyrevelferd under utvikling av bjella. Formen er i tråd med det som har vært brukt på beitedyr de siste 100 årene, og vekta er 310 gram (2016-utgave). Bjella passer til alle standard klaver for småfe og storfe.

Henges på sauen som ei vanlig bjelle

I likhet med vanlige bjeller henges E-bjellen på klaven og sklir naturlig ned under haken på dyret. Det er ikke behov for ekstra skruer eller pakninger, og det er ikke nødvendig med noe ekstra lodd.

Lading og brukstid

Fem bjeller kan lades samtidig, og de skal stå på ladebrettet i 2,5 timer for å bli fulladet. Det vil normalt sett gi nok lading fra beiteslipp til sankinga er ferdig.

Full lading holder i ett år hvis du velger å få én sporingsmelding pr dag. Ønsker du flere sendinger, reduseres batteritiden noe.

Vanlig bjelle i tillegg til e-bjelle

Mange ønsker å bruke vanlig bjelle for å få lyd ute i terrenget. Da brukes samme klave, men med en avstandsdeler mellom bjellene, f.eks. en bit av en plastslange. 10-15 cm mellom bjellene er nok til at metallbjella ikke hindrer sending fra e-bjella.


Følg dyra på telefon eller nettbrett

På appen har du god oversikt over dine dyr og eventuelle alarmer og meldinger. Appen virker like godt på telefon og nettbrett. (Last ned app for Android og Apple)

Geografisk område (Geofence)

Du tegner selv opp hvilke områder sporingen skal dekke i kartet på PC-en. Systemet heter Geofence, og det er et virtuelt «gjerde» rundt det området du ønsker at dyra skal holde seg innenfor eller utenfor. Du får alarm når dyret beveger seg forbi dette gjerdet.

Naboer og sporing

Naboer kan gjerne ha beiteområder som overlapper hverandre. Du vil ikke se naboens dyr, og han vil ikke se dine.

Naboer kan spare penger ved å dele ladebrett. Sporingsdata og alarmer kommer fra hver enkelt bjelle, så deling fører ikke til problemer.

Dette ser du på selve telefonen

På kartet ser du kjapt hvor hver enkelt bjelle befinner seg, og du kan gå inn på hver bjelle for å få detaljert informasjon. Du kan se hvor et dyr har beveget seg i en viss periode, og du får kjapt oversikt over alle posisjoner i løpet av beitesesongen, med avstander.

Det digitale kompasset leder deg direkte til den valgte bjella (fungerer også offline).

Du har god oversikt hvilke alarm-meldinger som er sendt, og du ser batterinivået på hver enkelt bjelle.


Få varsel hvis noe uventet skjer

Findmysheep har ulike alarmer som du tilpasser ditt behov og beitemønster. Hvis et dyr går utenfor det området du har bestemt, eller ikke rører seg på en stund, får du melding på appen. Findmy’s e-bjeller fungerer uten mobildekning.

Du vil oppdage om et dyr er sykt eller står fast

En av de vanligste alarmene er «Ingen bevegelse»: Når dyret ikke har rørt på seg i løpet av et bestemt tidsrom og område, får du beskjed om det. Du bestemmer selv antall meter som er grensen for liten bevegelse.

Bjeller som er produsert i 2015 eller senere, har en bevegelsessensor som gir raskere varsling enn tidligere modeller.

Dyra går utenfor beiteområdet

Du angir hvilke områder som skal spores. Når dyret går utenfor dette området, får du beskjed. Du ser fremdeles hvor dyret befinner seg.

Lavt batterinivå

Batteriet har ca ett års levetid, men det reduseres hvis du legger inn mange meldinger. Du får melding hvis et batteri begynner å gå tomt for strøm.

Antall meldinger

Behovet for meldinger endrer seg i løpet av sesongen, og du stiller selv inn hvor hyppig du skal varsles. Et typisk oppsett er én melding i døgnet i starten, og to rett før sanking. Mot ettersank økes antallet til fire. Det er mulig å få meldinger helt ned til én gang per time.