Trygghet

Trygghet

God dekning = god dyrevelferd

Noe av den viktigste jobben som gjøres i Findmy AS er å jobbe med dyrevelferd og trygghet. Som saubønder selv er vi glødende opptatt av god dyrevelferd og et godt norsk landbruk. Det var med selve dyrevelferden i fokus som gjorde at vi høsten 2009 bestemete oss for å prøve å lage en sporingsenhet som ikke var avhengig av mobildekning da dette er fraværende i våre beiteområder. Vi mente da og mener fortsatt at en veldig vikitg faktor for å kunne stole på at sporingseneheten sender fra seg posisjoner der dyret er og ikke bare sender etter posisjoner når denne kommer i dekning. God dekning = god dyrevelferd på utmarksbeite. På bakgrunn av dette falt valget av teknologi naturlig på satellitt som har dekning over hele verden uten behov for infrastruktur på bakken.

Bjellesau

Når vi først fikk teknologien klar var selve utformingen en stor utfordring. Hvordan henge noe ekstra på dyret uten at det hemmer dyrevelferden. Valget falt derfor på bjelle formen som er en godt utprøvd form og noe som vi som bønder er godt kjent med.

Trygghet

Med et lammetap på hele 22% høsten 2009 var situasjonen uholdbar og E-bjella ble løsningen. I dag er vi ned mot normal tapet og har fått bygd opp en bedre grunnstamme enn noen gang. Mye takket være avanserte sporingsdata rapporten i sammenheng med informasjon fra Animlia. I tillegg varsler bjella fra der dyret er hvis noe unormalt skulle skje, noe som gir oss ekstra trygghet under beitesesongen.

Slik fungerer satellittene

E-bjellen benytter seg av en GPS for å hente posisjonen til dyret. Alle E-bjeller kan settes opp med egendefinerte meldingsplaner som bestemmer hvor mange ganger man ønsker å vite hvor dyret er i løpet av en dag. Det vanligste er 1 gang om dagen noe som gjør at GPS henter ut posisjonen 1 gang per dag. Når E-bjella har fått en godkjent posisjon sender den poisjonen tilbake via satellitt nettverket hvor den til slutt ender opp hos deg.

Dekning i hele Norge

E-bjella har dekning i hele Norge så lenge den har fri sikt til himmelen. Det vil si at dyret ikke er innendørs, står under tak eller ligger under berghyller o.l. Ulike terreng og ulik topografi kan påvirke e-bjellas sendeforhold. Vi har laget en funksjon som kan hjelpe e-bjella å ta høyde for de ulike terrengtypene. Denne funksjonen gjør at e bjella prøver å sende flere ganger for å oppnå tilfredsstillende resultat i de ulike terrengtypene. Første sesong vil være en testsesong for å se hvordan e-bjellene fungerer i de ulike områdene. For så å eventuelt justere terrengtype og sendeplan for ønskede endringer i forhold til foregående beitesesong.

Satellitt

Siden starten 2009 har vi bygd all vår teknologi rundt lavbane satellitt teknologi. Dette har gitt den beste dekningen tilgjengelig på marked i dag. Våre systemer er ikke avhgig av hverken GSM eller NB-Iot deknig for å fungere og vil i praksis fungere likt over hele verden. Valget av denne teknologi er også hovedårsaken til at den samme E-bjellen som brukes for å spore sau, ku, og rein i Norge er den samme som blir brukt for å spore storfe i brasil og kameler i midtøsten.