Sporlogg

Sporlogg

Alle E-bjeller vil etterhvert opparbeide seg en sporlogg. En sporlogg er en samling av posisjoner E-bjellen har sendt i en valgt periode. En typisk periode er feks. en beitesesong. Du kan også når som helst ta ut sporloggen og velge andre perioder hvis det er ønskelig. Ved integrasjon av Sauekontrollen er det også mulig å sammenligne sporlogg for et dyr fra år til år selv om dyret har brukt foreskjellige E-bjeller. Dette er en funksjon som er ny i 2018 og som vi håper vil gi ny og spennende innsikt i beitemønster og utvikling av beiteområder.