Findmy bloggen

Smått og stort fra Findmy hverdagen

Høst; sanking og veiing

Blog Single

Høsten er nå virkelig kommet og tida brukes til å sanke sau. Nå skal sauen hjem, lam og søyer skilles. Høstens stikkord er fjell, gnagsår, dårlig vær, fint vær, sau, veiing, h-beite og bjellklang.

Høsten er ei travel tid og etter en forhåpentligvis god sommer for både folk og fe er det på tide å få dyra hjem før snøen kommer. Den store utfordringa er at vi vet ikke akkurat når det hvite teppe legger seg.

Sanking

For de fleste er sanking av både sau, storfe og geit godt i gang og noen er vel allerede fått dyre vel hjem. Her på Kvikne er hovedsankinga ferdig og det er mange år siden vi har sanket så mange dyr i høyfjellet. Med finvær både før og under sankinga har sauen gått høyt. I tillegg er det mye sopp og dyra har vært lite interessert i å bli med ned.

Sortering og veiing

Etter siste dag i hovedsankinga hadde vi inn all sauen i fjøset. Vel inne ble alle dyra sendt gjennom vekta. I vekta plukker vi ut slaktemodne dyr, skiller ifra søyer, tar av bjeller og sjekker jur. I tilleg sorteres smålam ut, slik at de kommer på eget innmarksbeite.

Model 1 e-bjeller: Slå av og lad

Når e-bjellene er tatt av settes Model 1 bjellene på ladebrettet og slåes av. Vi lar de stå på til lading i 10-30 min alt ettersom hvor effektiv bondekjerringa er ;) Disse lagrer vi i grokasser til potet og setter de i ett rom som er tørt og varmt.

Model 2 e-bjeller: Slå av

Når e-bjellene er tatt slåes Model 2 bjellene av med appen på mobilen. Batteriet og kontakt skal stå i E-bjella. Disse lagrer vi i grokasser til potet og setter de i ett rom som er tørt og varmt.

Ha en forsatt fin høst og sank!