Satellitt

Satellitt

Siden starten 2009 har vi bygd all vår teknologi rundt lavbane satellitt teknologi. Dette har gitt den beste dekningen tilgjengelig på marked i dag. Våre systemer er ikke avhgig av hverken GSM eller NB-Iot deknig for å fungere og vil i praksis fungere likt over hele verden. Valget av denne teknologi er også hovedårsaken til at den samme E-bjellen som brukes for å spore sau, ku, og rein i Norge er den samme som blir brukt for å spore storfe i brasil og kameler i midtøsten.