Oversikt

Oversikt

Kunnskap = Kvalitet

En av våre viktigste mål er å hjelpe deg å få en bedre oversikt over hva som foregår når dyra er på utmarksbeite. Ved bruk av våre avanserte analyseverktøy er det mulig finne ut ting om dine beiteområder som før ikke var mulig.

Beitetrykk

Ved bruk av Findmy sine sporingslogger er det mulig å hente ut kartrapporter som viser i hvilke beiteområder du har mest beitetrykk. Dette gjøres ved å analysere alle sporingsdata igjennom en hel sesong for deretter å visualisere dette i kartet. Beitetrykkskart kan også taes ut for flere år bakover i tid. Dette betyr at du kan sammenligne og følge utviklingen hvor dine dyr beiter for å optimalisere din besetning og dine beiteområder. For å ta ut en denne kart rapporten velger man enkelt hvilke periode og hvilke individ man øsnker rapporten skal vise. Når dette er gjort blir selve rapporten autogenerert. Dette er en et nytt og spennde verktøy som vi håper mange vil ha god nytte av.

Lammetapskart

En av våre mest spennede nyheter i 2018 er lansering av tilvekstkart. Tilvekstkartet viser i hvilke beiteområder du har hatt best tilvekst basert på vår og høst vekt fra Sauekontrollen. Dette er med på å gi et nytt og spennende innblikk i hvilke områder som produserer best.

For å få tilgang til dennne funksjonen kreves det at du har lagt inn Sauekontrollen i Findmy. Når du har gjort dette vil systemet automatisk generere tilvekstkartet i valgt periode. Tilvekstkartet har en rekke innstillinger hvor du kan sette dine egne grenseverdier for hva som er god, middels og dårlig tilvekst. Selve tilvekst tallene er hentet ut i fra vår- og høstvekter registrert i Sauekontrollen. Hvis ikke disse er tilgjengelig er det også mulig å estimere tilvekst basert på snitt fødselsvekt og slaktvekt. Dette vil ikke gi like presise data, men vil gi et godt bilde på dine beste beiteområder.

Vi tror at dette er et kjempebra verktøy for å finne ut hvilke områder og dyr man bør satse på fremover i tid.

Tilvekst

En av våre mest spennede nyheter i 2018 er lansering av tilvekstkart. Tilvekstkartet viser i hvilke beiteområder du har hatt best tilvekst basert på vår og høst vekt fra Sauekontrollen. Dette er med på å gi et nytt og spennende innblikk i hvilke områder som produserer best.

For å få tilgang til dennne funksjonen kreves det at du har lagt inn Sauekontrollen i Findmy. Når du har gjort dette vil systemet automatisk generere tilvekstkartet i valgt periode. Tilvekstkartet har en rekke innstillinger hvor du kan sette dine egne grenseverdier for hva som er god, middels og dårlig tilvekst. Selve tilvekst tallene er hentet ut i fra vår- og høstvekter registrert i Sauekontrollen. Hvis ikke disse er tilgjengelig er det også mulig å estimere tilvekst basert på snitt fødselsvekt og slaktvekt. Dette vil ikke gi like presise data, men vil gi et godt bilde på dine beste beiteområder.

Vi tror at dette er et kjempebra verktøy for å finne ut hvilke områder og dyr man bør satse på fremover i tid.

Sporlogg

Alle E-bjeller vil etterhvert opparbeide seg en sporlogg. En sporlogg er en samling av posisjoner E-bjellen har sendt i en valgt periode. En typisk periode er feks. en beitesesong. Du kan også når som helst ta ut sporloggen og velge andre perioder hvis det er ønskelig. Ved integrasjon av Sauekontrollen er det også mulig å sammenligne sporlogg for et dyr fra år til år selv om dyret har brukt foreskjellige E-bjeller. Dette er en funksjon som er ny i 2018 og som vi håper vil gi ny og spennende innsikt i beitemønster og utvikling av beiteområder.