Findmy Nyheter

Vi har flyttet inn i nytt kontor

Blog Single

Findmy er nå på plass i nye lokaler på Kvikne.

Vi hadde vokst ut av kontoret vårt på Campingen, så å komme inn i et større lokale var helt nødvendig. I det nye kontoret vårt på Ulset har vi gode mulighet til å ta imot besøk, både fra den enkelte bonde, naboer, beitelag og større grupper. Vi ønsker alle velkommen til å besøke oss. Vi håper også på å få til en offisiell åpning av det nye Findmy-kontoret når corona-situasjon tillater det.