Findmy bloggen

Smått og stort fra Findmy hverdagen

Lamming

Blog Single

Lamming er en av de travleste og fineste periodene på gården. For meg som er bondejente, og oppvokst på gård, er det et av årets store høydepunkter. Arnstein og jeg har sammen drevet gården i over ti år nå, og har nå lyst til å dele våre erfaringer og rutiner rundt lamming her på siden.

Ved lamming:

Fjøset er oppdelt slik at det går 9-11 søyer i hver binge.

Når ei søye blir lammesjuk:

  • søya deles ifra med delegrind i felles bingen
  • juret vaskes
  • jod på navlestreng
  • se at lammene drikker på begge sider (obs marispener)
  • "grisle" fjernes

Når lammene er 2-3 dager gamle eller når de er så stor og sterk slår vi de sammen med ei anna søye med samme status. Etter ei lita uke etter lamming slippes disse søyene inn i grupper på 5-7 morsøyer.

Når vi klargjør igjen disse lammingsbingene bruker vi stalosan for tørrdesinfeksjon. Stalosanen binder fuktighet og binder amoniakkdamp. Vi opplever mindre problem med leddbetennelse på lam og mindre jurbetennelse.

Adopsjon

Adopsjon av lam er viktig for oss, da vi ønsker at flest mulig søyer skal gå med to lam i fjellet.

Søyer som er skannet med ett lam overvåkes nøye slik at vi kan adoptere lam til søya. Når søya blir lamsjuk, vaskes adopsjon kandidaten i lunkent sterkt saltvann. Når søya får lammet er det en fordel å gni lammet inn med fostervann. Suksessfaktoren for en vellyket adopsjon er at søya får lammet før hun får sitt eget. Ofte opplever vi at de er mest mottakelig når de veer. Ved utvelgelse av adopsjons kandidater er det fordelaktig å velge unge lam og store lam. Eller det lammet som avviker fra kullet sitt i størrelse.

Kopplamproduksjon

Når vi tar ifra lam til kopplam.

Ved trilling- og firlingsett taes de lammene som avviker i familien (største / minste). De lammene som skal gå igjen med mor skal være mest mulig lik i størrelse. Vi tar hovedsaklig ifra værlam. Lammene taes ifra ganske umiddlebart etter at lammene er kommet til. Bør få ett til to måltid av mor før vi tar ifra til kopplam

Råmelk:

Lammene prøver vi å gi tilsammen 7-10 dl råmelk det første døgnet levedøgnet. Råmelka gir vi med 2-3 timers intervall. Gi så mye melk de vil ha per gang (3-6 ganger). 3 timer etter siste råmelksmåltidet settes lammet på lammeautomaten. Overgangen til lammeautomaten går da nesten av seg selv. Vi markerer de lammene som vi ser kan å koble seg på selv med fettstift. Vi vet da hvilke lam som trenger litt ekstra hjelp. Her er våre to døtre eksperter på oppfølging :)

Kraftfor:

Lammene får ha fri tilgang på formel lam. Når lammene er mellom 12-14 kg taes de av lammeautomaten og settes på grovfor, kraftfor og vann.

Veiing:

Vi veier lammene etter behov eller hver søndag. Føres direkte i saukontrollen.

Plass

Vi deler opp kopplammene i flere avdelinger.

  • Avdeling 1: Nyfødte med råmelkforing
  • Avdeling 2: Nybegynnere på automaten
  • Avdeling 3: Erfarne automatdrikker. Disse har mye plass og får benytte hele drivgangen som "lekeplass".