Lammetapskart

Lammetapskart

En av våre mest spennede nyheter i 2018 er lansering av tilvekstkart. Tilvekstkartet viser i hvilke beiteområder du har hatt best tilvekst basert på vår og høst vekt fra Sauekontrollen. Dette er med på å gi et nytt og spennende innblikk i hvilke områder som produserer best.

For å få tilgang til dennne funksjonen kreves det at du har lagt inn Sauekontrollen i Findmy. Når du har gjort dette vil systemet automatisk generere tilvekstkartet i valgt periode. Tilvekstkartet har en rekke innstillinger hvor du kan sette dine egne grenseverdier for hva som er god, middels og dårlig tilvekst. Selve tilvekst tallene er hentet ut i fra vår- og høstvekter registrert i Sauekontrollen. Hvis ikke disse er tilgjengelig er det også mulig å estimere tilvekst basert på snitt fødselsvekt og slaktvekt. Dette vil ikke gi like presise data, men vil gi et godt bilde på dine beste beiteområder.

Vi tror at dette er et kjempebra verktøy for å finne ut hvilke områder og dyr man bør satse på fremover i tid.