Slik fungerer satellittene

Slik fungerer satellittene

E-bjellen benytter seg av en GPS for å hente posisjonen til dyret. Alle E-bjeller kan settes opp med egendefinerte meldingsplaner som bestemmer hvor mange ganger man ønsker å vite hvor dyret er i løpet av en dag. Det vanligste er 1 gang om dagen noe som gjør at GPS henter ut posisjonen 1 gang per dag. Når E-bjella har fått en godkjent posisjon sender den poisjonen tilbake via satellitt nettverket hvor den til slutt ender opp hos deg.