Funksjoner

Vi tilbyr et stort utvalg av funksjoner

Funksjoner

Findmy sine systemer har et bredt utvalg av funksjoner.

Under finner du informasjon om de viktigste funksjoner systemet har.

Gode kart

Findmy AS har i læpet av de siste 9 årene jobbet for å gi deg de beste kartene tilgjenglig. Vi har sammarbeid med Statens Kartverk, Norkart, Lantmäteriet og MML Verkkopalvelut. Alle kartlag er tilgjengelig både i våre dataprogram og apper. Hovedvekten av kartene er topografiske kart, men vi har også ortofoto og satellittkart tilgjengelig. Her er det også viktig at vi har tatt inn beitekartleggingskartene for sau og ku fra Skog og landskap. Dette gjør at en enkelet kan sammenlikne for eksempel tilvekst med kvalitet på beite skissert gjennom vegetasjonskartene fra Skog og Landskap.

Les mer

Oversikt fra Sauekontrollen

Ved å koble sammen informasjon fra sporingsdata fra Findmy og Saukontrollen er det mulig å få ut ulike rapporter fra Findmy Hver E-bjelle blir koblet sammen med individid nr fra Saukontrollen. Når dette er gjort vil systemet vise deg hvor mange lam hver enkelt søye går med på beite. Rapporter som tilvekst på utmarksbeite og tapsoversikt er basert på informasjon fra Sauekontrollen. Disse analysene baserer seg på fødselsvekter, vårvekter, høstvekter eller sanket flagget i Saukontrollen. Dette er en løsningen som fortløpende vil oppdatere seg etterhvert som flere lam dukker opp utover høsten og du har flere tilgjengelige vekter eller har satt flere individ som sanket.

Les mer

Satellitt

Siden starten 2009 har vi bygd all vår teknologi rundt lavbane satellitt teknologi. Dette har gitt den beste dekningen tilgjengelig på marked i dag. Våre systemer er ikke avhgig av hverken GSM eller NB-Iot deknig for å fungere og vil i praksis fungere likt over hele verden. Valget av denne teknologi er også hovedårsaken til at den samme E-bjellen som brukes for å spore sau, ku, og rein i Norge er den samme som blir brukt for å spore storfe i brasil og kameler i midtøsten.

Les mer

Lammetapskart

En av våre mest spennede nyheter i 2018 er lansering av tilvekstkart. Tilvekstkartet viser i hvilke beiteområder du har hatt best tilvekst basert på vår og høst vekt fra Sauekontrollen. Dette er med på å gi et nytt og spennende innblikk i hvilke områder som produserer best.

For å få tilgang til dennne funksjonen kreves det at du har lagt inn Sauekontrollen i Findmy. Når du har gjort dette vil systemet automatisk generere tilvekstkartet i valgt periode. Tilvekstkartet har en rekke innstillinger hvor du kan sette dine egne grenseverdier for hva som er god, middels og dårlig tilvekst. Selve tilvekst tallene er hentet ut i fra vår- og høstvekter registrert i Sauekontrollen. Hvis ikke disse er tilgjengelig er det også mulig å estimere tilvekst basert på snitt fødselsvekt og slaktvekt. Dette vil ikke gi like presise data, men vil gi et godt bilde på dine beste beiteområder.

Vi tror at dette er et kjempebra verktøy for å finne ut hvilke områder og dyr man bør satse på fremover i tid.

Les mer

Urovarsel

En av de største nyhetene i 2017 var at vårt system kan detektere uro i flokken. Etter å ha kjørt avanserte analysere på våre sporingsdata har vi kommet fram til et system for å kunne detektere unormal adferd i flokken. Systemet beregner hva som er gjennomsnitt bevegelser og kan på bakgrunn av det detektere hva som er uro. Urovarslet blir automatisk generert når en enhet sender inn sin posisjon. Det er også mulig å hente ut uro i etterkant av en sesongen ved å se døgn for døgn gjennom hele beitesesongen. Dette er et superviktig verktøy for brukere som slipper dyr på utmark, da dette gir indikasjon på at det er noe som skremmer dyrene. Urovarselet gir bonden signal om at han/henne bør sette inn ekstraordinært tilsyn i det området hvor urovarslet er utløst. Årsaker til uro kan være rovdyr, hunder, mennesker e.l. Erfaringsmessig ser vi at områder med mye uro gir lavere høstvekter og prosentvis større tap av lam.

Les mer

Dekning i hele Norge

E-bjella har dekning i hele Norge så lenge den har fri sikt til himmelen. Det vil si at dyret ikke er innendørs, står under tak eller ligger under berghyller o.l. Ulike terreng og ulik topografi kan påvirke e-bjellas sendeforhold. Vi har laget en funksjon som kan hjelpe e-bjella å ta høyde for de ulike terrengtypene. Denne funksjonen gjør at e bjella prøver å sende flere ganger for å oppnå tilfredsstillende resultat i de ulike terrengtypene. Første sesong vil være en testsesong for å se hvordan e-bjellene fungerer i de ulike områdene. For så å eventuelt justere terrengtype og sendeplan for ønskede endringer i forhold til foregående beitesesong.

Les mer

Slik fungerer satellittene

E-bjellen benytter seg av en GPS for å hente posisjonen til dyret. Alle E-bjeller kan settes opp med egendefinerte meldingsplaner som bestemmer hvor mange ganger man ønsker å vite hvor dyret er i løpet av en dag. Det vanligste er 1 gang om dagen noe som gjør at GPS henter ut posisjonen 1 gang per dag. Når E-bjella har fått en godkjent posisjon sender den poisjonen tilbake via satellitt nettverket hvor den til slutt ender opp hos deg.

Les mer

Tilvekst

En av våre mest spennede nyheter i 2018 er lansering av tilvekstkart. Tilvekstkartet viser i hvilke beiteområder du har hatt best tilvekst basert på vår og høst vekt fra Sauekontrollen. Dette er med på å gi et nytt og spennende innblikk i hvilke områder som produserer best.

For å få tilgang til dennne funksjonen kreves det at du har lagt inn Sauekontrollen i Findmy. Når du har gjort dette vil systemet automatisk generere tilvekstkartet i valgt periode. Tilvekstkartet har en rekke innstillinger hvor du kan sette dine egne grenseverdier for hva som er god, middels og dårlig tilvekst. Selve tilvekst tallene er hentet ut i fra vår- og høstvekter registrert i Sauekontrollen. Hvis ikke disse er tilgjengelig er det også mulig å estimere tilvekst basert på snitt fødselsvekt og slaktvekt. Dette vil ikke gi like presise data, men vil gi et godt bilde på dine beste beiteområder.

Vi tror at dette er et kjempebra verktøy for å finne ut hvilke områder og dyr man bør satse på fremover i tid.

Les mer

Sporlogg

Alle E-bjeller vil etterhvert opparbeide seg en sporlogg. En sporlogg er en samling av posisjoner E-bjellen har sendt i en valgt periode. En typisk periode er feks. en beitesesong. Du kan også når som helst ta ut sporloggen og velge andre perioder hvis det er ønskelig. Ved integrasjon av Sauekontrollen er det også mulig å sammenligne sporlogg for et dyr fra år til år selv om dyret har brukt foreskjellige E-bjeller. Dette er en funksjon som er ny i 2018 og som vi håper vil gi ny og spennende innsikt i beitemønster og utvikling av beiteområder.

Les mer

Dronetilsyn

Bruk av droner i forbindelse med sanking og tilsyn har stadig blitt mer populært. Med de brukervennlige og relativt prisgunstige dronene som er markedet så er det mange som er investert i disse. På bakgrunn av dette har vi laget støtte for å importere dronevideoer i vårt program for analyse sammen med sporingsdata. Dette er ny og spennde teknologi og vi tror at det vil bli mange flere bruksområder for sporing i kombinasjon med drone i fremtiden.

Dronefilm

Les mer

Bevegelsesalarm

I Findmy sine systemer har vi god støtte for ulike bevevegelsesalarmer. Dette er alarmer du får på din mobil når et dyr har lite eller ingen beveglese. Systemet er konstruert slik at du får først en alarm ved lite bevegelse. Lite bevegelse vil være hvis dyret ikke har beveget seg på 40m på et døgn. Hvis dyret ikke har beveget seg 40m på 2 døgn vil du få alarm om ingen bevgelse. Hvis dyret derimot har beveget seg så vil alarmen bli opphevet og alt vil fremstå som normalt. I tillegg til dette er det også på nyere modeller (fra 2016) en bevegelsessensor i selve bjellen. Denne sjekker hver tredje time om at det fortsatt er begelgelse. Hvis denne registrer at dyret har sluttet å bevege seg vil den sende en nødmelding til din mobilslik at du kan rykke ut så raskt som mulig.

Les mer

Beitetrykk

Ved bruk av Findmy sine sporingslogger er det mulig å hente ut kartrapporter som viser i hvilke beiteområder du har mest beitetrykk. Dette gjøres ved å analysere alle sporingsdata igjennom en hel sesong for deretter å visualisere dette i kartet. Beitetrykkskart kan også taes ut for flere år bakover i tid. Dette betyr at du kan sammenligne og følge utviklingen hvor dine dyr beiter for å optimalisere din besetning og dine beiteområder. For å ta ut en denne kart rapporten velger man enkelt hvilke periode og hvilke individ man øsnker rapporten skal vise. Når dette er gjort blir selve rapporten autogenerert. Dette er en et nytt og spennde verktøy som vi håper mange vil ha god nytte av.

Les mer

Geofence

I Findmy sine systemer er det mulig å tegne inn områder i kartet som du senere kan få alarm om dine beitedyr kommer inn i eller forlater. Dette kalles for et Geofence. For å lage et Geofence velger man ganske enkelt Geofence funksjonen fra systemet og tegner inn ønsket område. Etter dette velger man om man ønsker alarm når dyret forlaget eller kommer inn i dette området. Du kan sette opp så mange Geofence du ønsker i systemet. Dette vil være til stor hjelp under beitesesongen da systemet automatisk vil varsle via alarmer på din mobiltelefon. Eksempler på områder kan være hjemmebeite, fylkesgrenser, ønsket beiteområder etc.

Les mer