Frihet

Frihet

Frihet

Gode kart

Findmy AS har i læpet av de siste 9 årene jobbet for å gi deg de beste kartene tilgjenglig. Vi har sammarbeid med Statens Kartverk, Norkart, Lantmäteriet og MML Verkkopalvelut. Alle kartlag er tilgjengelig både i våre dataprogram og apper. Hovedvekten av kartene er topografiske kart, men vi har også ortofoto og satellittkart tilgjengelig. Her er det også viktig at vi har tatt inn beitekartleggingskartene for sau og ku fra Skog og landskap. Dette gjør at en enkelet kan sammenlikne for eksempel tilvekst med kvalitet på beite skissert gjennom vegetasjonskartene fra Skog og Landskap.

Oversikt fra Sauekontrollen

Ved å koble sammen informasjon fra sporingsdata fra Findmy og Saukontrollen er det mulig å få ut ulike rapporter fra Findmy Hver E-bjelle blir koblet sammen med individid nr fra Saukontrollen. Når dette er gjort vil systemet vise deg hvor mange lam hver enkelt søye går med på beite. Rapporter som tilvekst på utmarksbeite og tapsoversikt er basert på informasjon fra Sauekontrollen. Disse analysene baserer seg på fødselsvekter, vårvekter, høstvekter eller sanket flagget i Saukontrollen. Dette er en løsningen som fortløpende vil oppdatere seg etterhvert som flere lam dukker opp utover høsten og du har flere tilgjengelige vekter eller har satt flere individ som sanket.