Findmy Nyheter

Findmy på Statsministerens kontor

Blog Single

Vi i Findmy fikk 4. september æren av å møte på Statsministerenskontor hvor hovedtema var Agritek.

Findmy hadde ett innlegg om "Teknologi for en enklere hverdag og mer bærekraftig gårdsdrift" for Regjeringens digitaliseringsutvalg (RDU). Her snakket vi om viktigheten av utmarksbeite både for storfe, ku, geit, tamrein og sau. Det ble belyst utfordringer med utmarksbeite og viktigheten av god dyrevelferd. Det er en stor ære for oss i Findmy fikk lov til å reprensentere husdyra i dette foraet. Findmy er utrolig stolte og ydmyke for at vi fikk dette oppdraget.

Litt kort infor om Regjeringens digitaliseringsutvalg (RDU).

Regjeringens digitaliseringsutvalg (RDU) ble opprettet i april 2017. Utvalget møtes om lag 6 ganger i året og diskuterer aktuelle problemstillinger innen digitalisering og teknologiutvikling. RDU belyser muligheter og utfordringer på digitaliseringsfeltet, og understøtter regjeringens samlede digitaliseringspolitikk. Statsministeren leder RDU som består av finansministeren, næringsministeren, samferdselsministeren, justis- og innvandringsministeren, kunnskaps- og integreringsministeren, forsknings- og høyere utdanningsministeren, helseministeren og distrikts- og digitaliseringsministeren.