Brukerhistorier

E-bjella reddet mange saueliv

Blog Single

20 villsau reddet etter dramatisk redningsaksjon. Heldigvis var de utstyrt med E-bjeller, så eieren visste hvor de befant seg.

I 2014 ble sauene til Karl Gustav Lofthus overrasket av et voldsomt snøfall. Han forteller at 20 av villsauene ikke kom seg noen vei, de sto skikkelig fast på fjellet på grunn av mye snø.

Heldigvis var sauene merket med E-bjeller, slik at Karl Gustav visste hvor de var. Sammen med flere gode hjelpere satte han i vei på truger for å få sauene hjem igjen. Det ble en tung tur i én meter nysnø og med dårlig sikt, og da det var bare 200 meter igjen til dyra, måtte de faktisk gi seg. Det var ikke mulig å komme seg helt bort til området der sauene befant seg.

Situasjonen var fortvilet, og Karl Gustav ville få sauene ned så raskt som mulig. Derfor bestilte han helikopter da han kom hjem igjen, men det skulle også vise seg å bli vanskelig. Været var så dårlig at det måtte flere forsøk til før redningsaksjonen lykkes. Først på tredje forsøk kom de seg opp på fjellet, 760 m over havet., og fikk sauene inn i ei kasse. Etter flere værfaste døgn fikk sauene endelig komme hjem.