Dyrevelferd

Dyrevelferd

Dyrevelferd på beite

Det er alltid med en viss spenning med at man slipper dyra på utmarksbeite om våren. Hvordan blir sesongen i år? Kommer alle dyra hjem? Hvordan er beite? Disse er spørsmål som allemed dyr på utmarksbeite stiller seg. Med bakgrunn i dette har vi jobbet hardt for å lage gode systemer knyttet opp i mot E-bjellene slik at du og dine dyr skal være tryggere på utmarksbeite. Følg og ha oversikt med dyra dine døgn for døgn, minutt for minutt.

Få beskjed hvis noe er galt

Vår hvoedtanke når vi bygger system for varsling er at vi ønsker å gi bonden beskjed hvis noe er galt. Hvis alt er i orden trenger man i utgangspunktet ikke å få beskjed om det. Selve alarmsystemer er bygd opp rundt sensorer i E-bjellen og analyser av sporingsdata. Den kanskje viktigste sensoren er bevegelsesesnsoren. Denne er laget slik at hvis ikke dyret beveger seg på 6 timer vil E-bjelle umiddelbart sende en alarm tilbake til deg som du mottar på din mobil. Dette er en type alarm vi råder våre kunder til å rykke ut på umiddelbart. Andre type alarmer er områdealarm (Geofence) som er en type alarm som varlser om dyret har gått utenfor et bestemt område eller har gått inn i et område den ikke skulle være i.

Urovarsel

En av de største nyhetene i 2017 var at vårt system kan detektere uro i flokken. Etter å ha kjørt avanserte analysere på våre sporingsdata har vi kommet fram til et system for å kunne detektere unormal adferd i flokken. Systemet beregner hva som er gjennomsnitt bevegelser og kan på bakgrunn av det detektere hva som er uro. Urovarslet blir automatisk generert når en enhet sender inn sin posisjon. Det er også mulig å hente ut uro i etterkant av en sesongen ved å se døgn for døgn gjennom hele beitesesongen. Dette er et superviktig verktøy for brukere som slipper dyr på utmark, da dette gir indikasjon på at det er noe som skremmer dyrene. Urovarselet gir bonden signal om at han/henne bør sette inn ekstraordinært tilsyn i det området hvor urovarslet er utløst. Årsaker til uro kan være rovdyr, hunder, mennesker e.l. Erfaringsmessig ser vi at områder med mye uro gir lavere høstvekter og prosentvis større tap av lam.

Geofence

I Findmy sine systemer er det mulig å tegne inn områder i kartet som du senere kan få alarm om dine beitedyr kommer inn i eller forlater. Dette kalles for et Geofence. For å lage et Geofence velger man ganske enkelt Geofence funksjonen fra systemet og tegner inn ønsket område. Etter dette velger man om man ønsker alarm når dyret forlaget eller kommer inn i dette området. Du kan sette opp så mange Geofence du ønsker i systemet. Dette vil være til stor hjelp under beitesesongen da systemet automatisk vil varsle via alarmer på din mobiltelefon. Eksempler på områder kan være hjemmebeite, fylkesgrenser, ønsket beiteområder etc.

Urovarsel

En av de største nyhetene i 2017 var at vårt system kan detektere uro i flokken. Etter å ha kjørt avanserte analysere på våre sporingsdata har vi kommet fram til et system for å kunne detektere unormal adferd i flokken. Systemet beregner hva som er gjennomsnitt bevegelser og kan på bakgrunn av det detektere hva som er uro. Urovarslet blir automatisk generert når en enhet sender inn sin posisjon. Det er også mulig å hente ut uro i etterkant av en sesongen ved å se døgn for døgn gjennom hele beitesesongen. Dette er et superviktig verktøy for brukere som slipper dyr på utmark, da dette gir indikasjon på at det er noe som skremmer dyrene. Urovarselet gir bonden signal om at han/henne bør sette inn ekstraordinært tilsyn i det området hvor urovarslet er utløst. Årsaker til uro kan være rovdyr, hunder, mennesker e.l. Erfaringsmessig ser vi at områder med mye uro gir lavere høstvekter og prosentvis større tap av lam.

Dronetilsyn

Bruk av droner i forbindelse med sanking og tilsyn har stadig blitt mer populært. Med de brukervennlige og relativt prisgunstige dronene som er markedet så er det mange som er investert i disse. På bakgrunn av dette har vi laget støtte for å importere dronevideoer i vårt program for analyse sammen med sporingsdata. Dette er ny og spennde teknologi og vi tror at det vil bli mange flere bruksområder for sporing i kombinasjon med drone i fremtiden.

Dronefilm