Dekning i hele Norge

Dekning i hele Norge

E-bjella har dekning i hele Norge så lenge den har fri sikt til himmelen. Det vil si at dyret ikke er innendørs, står under tak eller ligger under berghyller o.l. Ulike terreng og ulik topografi kan påvirke e-bjellas sendeforhold. Vi har laget en funksjon som kan hjelpe e-bjella å ta høyde for de ulike terrengtypene. Denne funksjonen gjør at e bjella prøver å sende flere ganger for å oppnå tilfredsstillende resultat i de ulike terrengtypene. Første sesong vil være en testsesong for å se hvordan e-bjellene fungerer i de ulike områdene. For så å eventuelt justere terrengtype og sendeplan for ønskede endringer i forhold til foregående beitesesong.