Beitetrykk

Beitetrykk

Ved bruk av Findmy sine sporingslogger er det mulig å hente ut kartrapporter som viser i hvilke beiteområder du har mest beitetrykk. Dette gjøres ved å analysere alle sporingsdata igjennom en hel sesong for deretter å visualisere dette i kartet. Beitetrykkskart kan også taes ut for flere år bakover i tid. Dette betyr at du kan sammenligne og følge utviklingen hvor dine dyr beiter for å optimalisere din besetning og dine beiteområder. For å ta ut en denne kart rapporten velger man enkelt hvilke periode og hvilke individ man øsnker rapporten skal vise. Når dette er gjort blir selve rapporten autogenerert. Dette er en et nytt og spennde verktøy som vi håper mange vil ha god nytte av.