Sporing av gjenstander

Findmy brukes til sporing av båter, containere, maskiner og andre gjenstander du vil ha kontroll på. Sporingen fungerer uten mobildekning, og du får beskjed hvis noe uventet hender.