Bevegelsesalarm

Bevegelsesalarm

I Findmy sine systemer har vi god støtte for ulike bevevegelsesalarmer. Dette er alarmer du får på din mobil når et dyr har lite eller ingen beveglese. Systemet er konstruert slik at du får først en alarm ved lite bevegelse. Lite bevegelse vil være hvis dyret ikke har beveget seg på 40m på et døgn. Hvis dyret ikke har beveget seg 40m på 2 døgn vil du få alarm om ingen bevgelse. Hvis dyret derimot har beveget seg så vil alarmen bli opphevet og alt vil fremstå som normalt. I tillegg til dette er det også på nyere modeller (fra 2016) en bevegelsessensor i selve bjellen. Denne sjekker hver tredje time om at det fortsatt er begelgelse. Hvis denne registrer at dyret har sluttet å bevege seg vil den sende en nødmelding til din mobilslik at du kan rykke ut så raskt som mulig.