E-bjeller

E-bjella gir deg full oversikt over dyr på utmarksbeite. Bjella er satelittbasert, derfor fungerer den over alt – også uten mobildekning.

Bjella lades på et ladebrett før de henges på dyra, og batteriet varer ca ett år, avhengig av sendingsplan. Bjella passer til alle standard klaver for småfe og storfe, og for dyret kjennes bjella som ei tradisjonell bjelle.